Pro developery

Spolupracujeme s významnými developery v oblasti bytové i průmyslové výstavby. Bohaté zkušenosti nám umožňují upozorňovat na možná úskalí při realizaci projektů spojená s prací v katastru nemovitostí a koordinací s orgány státní správy, mnohdy také předcházet zbytečným komplikacím a prodlevám.

Geometrické plány

 Pro výkup potřebného území nebo jeho rozparcelování vyhotovíme geometrický plán

Polohopisné a výškopisné zaměření

Zájmovou lokalitu zaměříme a zpracujeme polohopisný a výškopisný plán, který slouží jako podklad pro projekt využití území

Vytyčování vlastnických hranic

Je-li potřeba pro jednání s vlastníky sousedních objektů, vytyčíme vlastnické hranice či zpracujeme dokumentaci potřebnou pro jejich zpřesnění v operátu katastru nemovitostí

Dokončení výstavby

Při dokončování jednotlivých etap projektu zajistíme zaměření staveb a následné zpracování geometrickým plánem pro vyznačení staveb v katastru nemovitostí, vyznačení věcných břemen nebo zpracování dokumentace skutečného provedení stavby pro předání do dokumentací správců inženýrských sítí nebo orgánů státní správy

Prohlášení vlastníka

Zaměříme skutečné rozměry bytových a nebytových jednotek v objektu a vyhotovíme dokumentaci potřebnou pro vklad Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí 

Výměry obchodních a pronajímatelných ploch

U obchodních a skladových center zaměříme a zpracujeme dokumentaci pro pronájmy obchodních a skladových ploch

Nákladové nádraží Žižkov - 2019Nákladové nádraží Žižkov - ?Parcelace 2014Stejné území 2020

GEOMAP s.r.o.
Věšínova 11, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 770
e-mail : info@geomap.cz
IČ: 60469358
mapa >>