Pro veřejnost

Pro nepodnikající soukromé osoby zpracováváme zakázky potřebné pro správu majetku a vlastnické převody.

Jsme schopni komplexně zpracovat veškeré geodetické práce a dokumenty související s výstavbou a správou nemovitostí.

Rychlá navigace v nabízených službách na stránce:


 Prodáváte část pozemku a potřebujete geometrický plán

Podle Vašeho zadání zhotovíme:

 • geometrický plán pro oddělení části pozemku
 • novou hranici vytyčíme v terénu
 • zajistíme ověření katastrálním úřadem

Poradíme jaké administrativní kroky je třeba podniknout, například:

 • souhlas s dělením či zcelením pozemku
 • kupní nebo darovací smlouvu apod.

Orientační cena za geometrický plán pro rozdělení pozemku je 5.000,- + DPH


 Potřebujete vytyčit hranici pozemku

Na základě Vašeho zadání:

 • Vytyčíme hranici pozemku v terénu

Je-li třeba zpracujeme:

 • dokumentaci potřebnou pro katastrální úřad včetně geometrického plánu pro zpřesnění vlastnických hranic

Orientační cena za vytyčení hranice pozemku je 2.500,- + DPH/100 m vytyčené hranice


 Potřebujete zaměření pozemku pro projekt stavby domu

Pozemek určený ke stavbě:

 • zaměříme včetně nejbližšího okolí
 • zpracujeme polohopisný a výškopisný plán

Veškerou související dokumentaci:

 • předáme v tištěné i digitální podobě určené pro projektanta stavby

Orientační cena za zaměření pozemku pro projekt je 4.500,- + DPH


 Kolaudujete stavbu

Na základě Vašeho zadání:

 • Stavbu zaměříme a uděláme geometrický plán pro vyznačení budovy
 • Na území hl.m.Prahy předáme zaměření na IPR
 • Poradíme s potřebnými dokumenty a formuláři pro zápis stavby do katastru nemovitostí

Jsou-li součástí stavby přípojky inženýrských sítí:

 • vyhotovíme dokumentaci skutečného provedení
 • předáme potřebné doklady správcům

V případě potřeby doplníme dokumentaci o:

 • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene,
  který je nutný pro zápis věcného břemene práva pokládky a údržby inženýrských sítí do katastru nemovitostí

Orientační cena za geometrický plán pro vyznačení budovy je 5.000,- + DPH


 Zřizujete přípojku inženýrských sítí či přístupovou komunikací přes cizí pozemek

Na základě Vašeho zadání:

 • zaměříme cestu či zamýšlený přístupový koridor
 • vyhotovíme geometrický plán pro vyznačení věcného břemene práva chůze a jízdy

Přípojku inženýrských sítí je potřeba rozšířit o ochranné pásmo a v tomto rozsahu:

 • vyhotovíme plán pro vyznačení věcného břemene práva pokládky a údržby inženýrských sítí

Orientační cena za geometrický plán pro vyznačení věcného břemene je 3.500,- + DPH


 Odstranění nesouladu v katastru nemovitostí

Obdrželi jste Výzvu k odstranění nesouladu v katastru nemovitostí ? 

Budete s největší pravděpodobností potřebovat geometrický plán pro vyznačení budovy či přístavby:

 • geometrický plán vyhotovíme
 • pokud bude třeba zajistíme i pasport budovy pro její legalizaci na stavebním úřadu   

Uvedené ceny jsou orientační. Platí pro stavby a pozemky pro rodinné domy v oblasti Prahy a Středočeského kraje. Přijaté zakázky vyhotovíme ve velmi krátkých lhůtách.

GEOMAP s.r.o.
Věšínova 11, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 770
e-mail : info@geomap.cz
IČ: 60469358
mapa >>