Pro projektanty

Významný podíl na objemu naší práce tvoří tvorba podkladů pro projekční a inženýrské kanceláře .

Dopravní stavby

Vytvořili jsme mapové podklady pro projekty dopravních staveb desítky kilometrů silnic a dálnic, kdy investorem byly jak krajské úřady tak i ŘSD ( kde pracujeme podle interních norem ŘSD ). Součástí je vždy vytvoření digitálního modelu terénu DMT a pokud je potřeba i záborového elaborátu.

Projekty bytových a průmyslových celků

Zaměření zájmových území pro výstavbu obytných nebo průmyslových celků můžeme doplnit o zajištění vyjádření k existenci sítí od jednotlivých správců. Zaměření je ve formátu 3D a může být doplněno o 3D model terénu.

Projekty rekonstrukce budov

Vyhotovili jsme mnoho dokumentací stávajícího stavu objektu ať už jako pasportizace budov nebo detailního zaměření pro projekty rekonstrukcí.

3D skenování

V případě zájmu naskenujeme objekt a jako přílohu dokumentace obdržíte mračno bodů. Pokud je předmětem zakázky dokumentace objektu jako podklad pro projekt, vždy jsou půdorysy "srovnané" . To znamená, že respektují stavební logiku (rovnoběžnost a svislost hran stěn apod).

 

 

Polohopisný a výškopisný plán lokalityZaměření a dokumentace stávajícího stavu budovZaměření a dokumentace stávajícího stavu budov3D Skenování

GEOMAP s.r.o.
Věšínova 11, 100 00 Praha 10
tel: 274 822 770
e-mail : info@geomap.cz
IČ: 60469358
mapa >>